Frequently asked questions

คำถามที่พบเจอบ่อย (FAQ) กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นในบริการ

ค่าบริการในการทำ SEO  เท่าไหร่

ราคาในการทำ SEO จะเริ่มต้นที่ 9,000 บาทต่อปี ซึ่งราคาจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนการค้นหา และการแข่งขันของคีย์เวิร์ดนั้นๆ   ซึ่งทางเราจะเป็นคนคำนวณราคาจริงออกมาให้อีกครั้ง  โดยลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มส่งข้อมูลมาให้ทางเราด้วย

ระยะเวลาในการทำ SEO ใช้เวลานานเท่าไหร่

เราใช้วิธีการทำ SEO แบบสายขาว (ทำแล้วปลอดภัยกับเว็บไซต์ของลูกค้า) จึงใช้ระยะเวลาอยู่ที่ 60 วัน – 150 วัน ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของคีย์เวิร์ดนั้นๆ ซึ่งถ้าใช้วิธีการทำที่เร็วเกินไปอนาคตเว็บไซต์ของลูกค้าอาจจะมีปัญหาได้

มั่นใจได้อย่างไรว่าทำงานให้จริง

เราคือบริษัท มายเทิร์น โซลูชั่น จำกัด เราให้บริการด้านการตลาดออนไลน์โดยตรง ซึ่งใช้วิธีการทำงานแบบปลอดภัย และมีรายงานส่งให้ลูกค้าตลอดเฉลี่ย 2 อาทิตย์ต่อครั้ง  สามารถตรวจสอบ     แบคลิ้งค์ที่ทำได้ จึงมั่นใจได้แน่นอนว่าทำงานจริง

ในระยะยาวการทำ SEO แบบนี้จะดีไหม

กูเกิ้ลปรับเปลี่ยนอัลกอประมาณ 2 ครั้งต่อปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเว็บไซต์ที่ทำ SEO อย่างแน่นอน ด้วยวิธีการทำSEO ของเรา เมื่อทางกูเกิ้ลปรับอัลกอแล้วมีผลกระทบด้านลบกับเว็บไซต์   หรืออับดับเว็บไซต์ของลูกค้าน้อยที่สุด

 

Log In is required for submitting new question.